แนะนำ เลขเด่น.คอม

สถิติหวยรัฐบาล พร้อมโปรแกรมตรวจหวย

ดูสถิติหวย ตรวจหวยย้อนหลัง ตรวจหวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว หรือเลขท้าย 3 ตัวกันได้แบบเต็มๆ รวมสถิติหวยย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็นน สถิติหวย 2561 สถิติหวย 2562 สถิติหวยปี62 สถิติหวยปี61 สถิติหวยวันอาทิตย์ สถิติหวยวันจันทร์ ดูหวยงวดที่แล้ว

สลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 01 มีนาคม 2562

345650137  999830  83765
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
345650137
999
830
837
65
รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

345649345651

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

005635066686146602432988692107
005635066686146602
432988692107

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

012586275705330076580277704842
759856794658798873827364901763
012586275705330076
580277704842759856
794658798873827364
901763

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท

รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บ าท

000843090642174635282993415241
585359684929767548836854916788
016032105830175788284421417417
586277689001782939859558917551
023763108095216153329270426290
589640706405802912886991972134
054453132263223903365141464057
592433718053805217896335973904
059716143992272940405002554844
664034749848818038898642985034
000843090642174635
282993415241585359
684929767548836854
916788016032105830
175788284421417417
586277689001782939
859558917551023763
108095216153329270
426290589640706405
802912886991972134
054453132263223903
365141464057592433
718053805217896335
973904059716143992
272940405002554844
664034749848818038
898642985034

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

015913103235169289285800335541
449073513486666223825512921868
026145123957182576287769341283
450216559060697825840559930924
029494129116183725288052364487
451306571196705221844297931025
033088130206211592294038365345
460842575610720986864500934639
052672139040217517297615380882
466835576247747222870119957241
054304143777246281309733388137
468829587406750386876347964315
067022146148246879311825395941
474837619283754220884347965025
072461146976249818312905417944
494503647683774745899382968298
076089159007254302326932439132
494927661496813207910933972740
095170162202280819334854442041
512976665286815773911358982455
015913103235169289
285800335541449073
513486666223825512
921868026145123957
182576287769341283
450216559060697825
840559930924029494
129116183725288052
364487451306571196
705221844297931025
033088130206211592
294038365345460842
575610720986864500
934639052672139040
217517297615380882
466835576247747222
870119957241054304
143777246281309733
388137468829587406
750386876347964315
067022146148246879
311825395941474837
619283754220884347
965025072461146976
249818312905417944
494503647683774745
899382968298076089
159007254302326932
439132494927661496
813207910933972740
095170162202280819
334854442041512976
665286815773911358
911358982455

วิดิโอที่เกี่ยวข้องติดตามเรา

ทำนายฝัน

ข่าวดังในรอบสัปดาห์

คอหวยไม่พลาด จับตาดูงูหลามตกบ่อบาดาล แช่นาน 3 วันจนตัวซีด
พยาบาลสาวดวงเฮงถูกหวย 12 ล้าน เผย คุณตาให้โชค หลังทำบุญให้คุณตาช่วงออกพรรษา
ปลาช่อน ให้โชค ตื่นมาซื้อหวย จัดหนักรวย 6 ล้าน แถมรางวัล 3 ตัวท้ายอีก 1 ใบ
ซื้อเลขท้ายทะเบียนรถ ได้โชคทันที ถูกหวย 6 ล้าน
อายุคนตายให้โชค ซื้อ 64 แบ่งกันคนละใบ รวยคู่รับ 6 ล้าน
นักเสี่ยงโชคถวายเสื้อกีฬาแก้บน 100 ชุด แห่ขอหวย “อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร”
ดูเรื่องเด่นเพิ่มเติม >>

รับเลขเด็ดแม่นๆ ฟรีทุกวัน

หวยเด็ด,เลขเด็ด,หวย,เลขเด่น,ดูหวยวันนี้,หวยวันนี้